آموزش طرز تهیه خاچاپوری آجارولی (نان معروف گرجستان) آموزش
آموزش طرز تهیه خاچاپوری آجارولی (نان معروف گرجستان)
آموزش طرز تهیه خاچاپوری آجارولی (نان معروف گرجستان) طرز تهیه: برای تهیه خمیر؛ ابتدا آب ولرم، شکر و...
2 سال قبل