پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (98 پارچه)
3,603,000
%24
2,740,000تومان
جدیدترین محصولات
مشاهده همه
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل لومیو نئوکلاسیک (103 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل لومیو نئوکلاسیک (103 پارچه)
%87,466,500
6,850,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری لومیو نئوکلاسیک (29 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری لومیو نئوکلاسیک (29 پارچه)
ناموجود
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری مرکاتو (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری مرکاتو (35 پارچه)
%82,190,500
2,010,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل مرکاتو (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل مرکاتو (108 پارچه)
%85,395,500
4,950,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سان رایز (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سان رایز (108 پارچه)
%83,782,000
3,470,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سان رایز (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سان رایز (35 پارچه)
%81,351,500
1,240,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ایساتیس پلاتینی (103 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ایساتیس پلاتینی (103 پارچه)
%85,450,000
5,000,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ایساتیس پلاتینی (29 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ایساتیس پلاتینی (29 پارچه)
%81,722,000
1,580,000تومان
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک ساوانا (5 پارچه)
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک ساوانا (5 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک پلیکان (5 پارچه)
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک پلیکان (5 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک بیبی پپ (5 پارچه)
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک بیبی پپ (5 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سمن رادیانس (102 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سمن رادیانس (102 پارچه)
3,880,000تومان
مشاهده همه
%15 کارد و چنگال بره ناب استیل طرح امپریال طلایی (2 پارچه)
کارد و چنگال بره ناب استیل طرح امپریال طلایی (2 پارچه)
%15320,000
272,000تومان
انبر سالاد ناب استیل طرح فلورانس طلایی PVD (1 پارچه)
انبر سالاد ناب استیل طرح فلورانس طلایی PVD (1 پارچه)
189,000تومان
انبر قند ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
انبر قند ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
55,000تومان
انبر یخ ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
انبر یخ ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
93,500تومان
انبر سالاد ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
انبر سالاد ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
135,000تومان
%15 کفگیر کتلت ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
کفگیر کتلت ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
%15165,000
140,250تومان
%15 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%155,163,000
4,388,550تومان
%15 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%153,401,000
2,890,850تومان
%15 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%156,192,000
5,263,200تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
3,530,000تومان
%15 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%156,273,000
5,332,050تومان
%15 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%153,639,000
3,093,150تومان
مشاهده همه
%11 سرویس قابلمه گرانیتی کاندید مدل کاپری لاین (15 پارچه)
سرویس قابلمه گرانیتی کاندید مدل کاپری لاین (15 پارچه)
%113,500,000
3,115,000تومان
%5 سرویس قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما درب پیرکس-استیل (8.5 پارچه)
سرویس قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما درب پیرکس-استیل (8.5 پارچه)
%56,990,000
6,640,500تومان
%5 تابه وک هاردآنادایزد کارال (سایز 34)
تابه وک هاردآنادایزد کارال (سایز 34)
%51,070,000
1,016,500تومان
%5 تابه وک هاردآنادایزد کارال (سایز 28)
تابه وک هاردآنادایزد کارال (سایز 28)
%5905,000
859,750تومان
%5 تابه تکدسته هاردآنادایزد کارال مدل رز (سایز 30)
تابه تکدسته هاردآنادایزد کارال مدل رز (سایز 30)
%5695,000
660,250تومان
%5 تابه تکدسته هاردآنادایزد کارال مدل رز (سایز 26)
تابه تکدسته هاردآنادایزد کارال مدل رز (سایز 26)
%5455,000
432,250تومان
%5 تابه دودسته سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 28)
تابه دودسته سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 28)
%51,245,000
1,182,750تومان
%5 قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 28)
قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 28)
%51,445,000
1,372,750تومان
%5 قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 24)
قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 24)
%51,245,000
1,182,750تومان
%5 قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 20)
قابلمه سوپرهاردآنادایزد کارال مدل لارما (سایز 20)
%51,050,000
997,500تومان
%5 تابه دودسته هاردآنادایزد کارال (سایز 34)
تابه دودسته هاردآنادایزد کارال (سایز 34)
%51,070,000
1,016,500تومان
%5 تابه دودسته هاردآنادایزد کارال (سایز 28)
تابه دودسته هاردآنادایزد کارال (سایز 28)
%5905,000
859,750تومان
مشاهده همه
%5 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%51,840,000
1,748,000تومان
%5 سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%51,340,000
1,273,000تومان
%5 سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%51,370,000
1,301,500تومان
%5 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%51,955,000
1,857,250تومان
%5 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%52,150,000
2,042,500تومان
%7 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%71,920,000
1,785,000تومان
%5 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%52,190,000
2,080,500تومان
%5 سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%52,460,000
2,337,000تومان
%5 سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%52,165,000
2,056,750تومان
%6 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
%61,955,000
1,845,000تومان
%5 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل دسته طلایی)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل دسته طلایی)
%51,405,000
1,334,750تومان
%5 سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل دسته طلایی)
سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل دسته طلایی)
%5905,000
859,750تومان
برندها
تازه ترین مطالب مشاهده خبرهای بیشتر
خرید جهیزیه انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
شنبه 27 اردیبهشت 1399
خرید جهیزیه انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
سه شنبه 13 اسفند 1398
اخبار شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
یکشنبه 13 بهمن 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه 1 آبان 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
یکشنبه 28 مهر 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه کباب بناب
آموزش طرز تهیه کباب بناب
چهارشنبه 24 مهر 1398
اخبار چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما
لوگو کروپ ست کوچک
لوگو کارال کوچک