جدیدترین کالاها
%13 قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
135,000118,000تومان
%13 قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
92,00080,500تومان
%13 قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
95,00083,000تومان
%13 قاشق سوپ خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق سوپ خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
190,500165,500تومان
%13 کارد غذاخوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
کارد غذاخوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
223,500194,500تومان
%13 کارد استیک ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
کارد استیک ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
232,000202,000تومان
%13 کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
267,000231,000تومان
%13 قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
278,500242,500تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله مریدین رزگلد (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله مریدین رزگلد (۱۳ پارچه)
276,000240,500تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله روما (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله روما (۱۳ پارچه)
355,000309,500تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله مریدین رزگلد (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله مریدین رزگلد (۱۳ پارچه)
276,000240,500تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله روما (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله روما (۱۳ پارچه)
355,000309,500تومان
%9 سرویس ترشی خوری زرین ۶ نفره طرح ریوا پلاتینی (۶ پارچه)
سرویس ترشی خوری زرین ۶ نفره طرح ریوا پلاتینی (۶ پارچه)
81,00073,500تومان
%13 سرویس آبگوشت خوری زرین ۶ نفره طرح ریوا پلاتینی (۶ پارچه)
سرویس آبگوشت خوری زرین ۶ نفره طرح ریوا پلاتینی (۶ پارچه)
235,500205,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله خاطره (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله خاطره (۱۳ پارچه)
375,000327,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله پرشیا سرمه ای (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله پرشیا سرمه ای (۱۳ پارچه)
355,000309,500تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ارکیده (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ارکیده (۹۸ پارچه)
1,362,5001,250,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری آلبا طوسی پلاتینی (۲۷ پارچه)
376,000345,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا طوسی پلاتینی (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا طوسی پلاتینی (۹۸ پارچه)
1,362,5001,250,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره چای خوری بیدگل (۱۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره چای خوری بیدگل (۱۲ پارچه)
131,000114,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
%13 قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
135,000118,000تومان
%13 قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
92,00080,500تومان
%13 قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
95,00083,000تومان
%13 قاشق سوپ خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
قاشق سوپ خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
190,500165,500تومان
%13 کارد غذاخوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
کارد غذاخوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
223,500194,500تومان
%13 کارد استیک ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
کارد استیک ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۶ پارچه)
232,000202,000تومان
%13 کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
267,000231,000تومان
%13 قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۲ پارچه)
278,500242,500تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۴۸ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۴۸ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
4,871,0004,235,000تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۳۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (۱۳۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
4,207,0003,658,000تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
%22 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
990,000770,000تومان
%22 سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
696,000541,000تومان
%22 قهوه جوش تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
قهوه جوش تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
526,000409,000تومان
%22 سوفله مربع بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مربع بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
1,028,000800,000تومان
%22 سوفله مربع متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مربع متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
854,000664,000تومان
%22 سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
734,000571,000تومان
%22 سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
734,000571,000تومان
%22 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
608,000473,000تومان
%22 سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
545,000424,000تومان
%22 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
1,003,000780,000تومان
سرویس آشپزخانه نمایش بیشتر
%5 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه مسی پیمانه دار (درب مسی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه مسی پیمانه دار (درب مسی)
1,147,0001,085,000تومان
%10 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه صورتی پیمانه دار (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه صورتی پیمانه دار (درب فلزی)
744,000667,000تومان
%6 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
1,790,0001,685,000تومان
%11 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه سفید پیمانه دار (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه سفید پیمانه دار (درب فلزی)
950,000846,000تومان
%12 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب مشکی فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب مشکی فلزی)
1,700,0001,497,000تومان
%10 سرویس آشپزخانه ۱۸ پارچه بهازکالا سفید پیمانه دار (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه ۱۸ پارچه بهازکالا سفید پیمانه دار (درب فلزی)
744,000667,000تومان
%11 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
1,335,0001,190,000تومان
%14 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه صورتی (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه صورتی (درب فلزی)
512,000438,000تومان
%14 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه سفید (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه سفید (درب فلزی)
512,000438,000تومان
%9 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه ماتیکی سمباده ای (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه ماتیکی سمباده ای (درب فلزی)
579,000524,000تومان
لوازم آشپزخانه نمایش بیشتر
%3 سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا سفید (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا سفید (درب استیل)
148,100143,000تومان
%4 سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
154,100148,000تومان
%4 سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط صورتی (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط صورتی (درب استیل)
154,100148,000تومان
%4 سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل طلایی)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل طلایی)
154,100148,000تومان
%4 سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل)
154,100148,000تومان
%8 سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت سفید (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت سفید (درب استیل)
227,100209,000تومان
%8 سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
236,600218,000تومان
%8 سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط صورتی (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط صورتی (درب استیل)
236,600218,000تومان
%8 سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل طلایی)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل طلایی)
236,600218,000تومان
%8 سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل)
236,600218,000تومان
آدرس دفتر و نمایشگاه فروشگاه هوم دیش