جدیدترین کالاها
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
3,026,0002,638,500تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۵۷ پارچه)
1,333,0001,162,000تومان
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۲ پارچه)
51,50045,000تومان
%14 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
32,50028,000تومان
%13 ملاقه سس ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
72,00063,000تومان
%13 ملاقه سوپ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
92,50080,500تومان
%13 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
84,00073,000تومان
%13 کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
58,50051,000تومان
%13 قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
86,00074,500تومان
%13 قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
111,00096,500تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری زرین وینچی الیسه (۳۰ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری زرین وینچی الیسه (۳۰ پارچه)
577,500525,000تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل زرین وینچی الیسه (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل زرین وینچی الیسه (۹۷ پارچه)
1,602,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل سویل زرد (۱۰۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل سویل زرد (۱۰۲ پارچه)
1,362,5001,238,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری استریم قرمز (۲۹ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری استریم قرمز (۲۹ پارچه)
518,500472,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری استریم صورتی (۲۹ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری استریم صورتی (۲۹ پارچه)
518,500472,000تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سیلور ری (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سیلور ری (۲۸ پارچه)
486,000تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ایزابل پلاتینی (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ایزابل پلاتینی (۱۳ پارچه)
ناموجود
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل حریر (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل حریر (۹۷ پارچه)
1,438,5001,307,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری حریر (۳۰ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری حریر (۳۰ پارچه)
577,500525,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل گل پامچال (۱۰۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل گل پامچال (۱۰۲ پارچه)
1,654,5001,503,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
3,026,0002,638,500تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۵۷ پارچه)
1,333,0001,162,000تومان
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۲ پارچه)
51,50045,000تومان
%14 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
32,50028,000تومان
%13 ملاقه سس ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
72,00063,000تومان
%13 ملاقه سوپ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
92,50080,500تومان
%13 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
84,00073,000تومان
%13 کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۱ پارچه)
58,50051,000تومان
%13 قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
86,00074,500تومان
%13 قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (۶ پارچه)
111,00096,500تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
%19 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
623,700508,200تومان
%19 سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
426,800347,600تومان
%19 قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
320,100260,700تومان
%18 سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
465,300379,500تومان
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
%19 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
382,800311,300تومان
%19 سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
339,900276,100تومان
%19 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
634,700517,000تومان
%19 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
574,200467,500تومان
%18 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
655,600534,600تومان
آدرس دفتر و نمایشگاه فروشگاه هوم دیش