پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
کارد و چنگال میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (12 پارچه)
276,500
%14
237,000تومان
جدیدترین محصولات
%6 تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 26)
تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 26)
%6341,000
320,500تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا رادیانس (102 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا رادیانس (102 پارچه)
2,289,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلودیا رادیانس (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلودیا رادیانس (28 پارچه)
730,000تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%13 پارچ ریز ترک سفید چینی زرین
پارچ ریز ترک سفید چینی زرین
%13102,000
88,500تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%62,816,500
2,647,500تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%62,790,000
2,622,600تومان
%6 روستر (بوقلمون پز) بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
روستر (بوقلمون پز) بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
%6567,000
532,900تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سورن (30 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سورن (30 پارچه)
%8833,500
765,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سورن (97 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سورن (97 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رزفلاور پلاتینی الیسه (97 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رزفلاور پلاتینی الیسه (97 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری رزفلاور پلاتینی الیسه (30 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری رزفلاور پلاتینی الیسه (30 پارچه)
ناموجود
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%63,012,500
2,831,700تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%64,914,500
4,619,600تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
ظرف پاستا چینی زرین طرح آران (1 پارچه)
ظرف پاستا چینی زرین طرح آران (1 پارچه)
149,000تومان
%13 سینی مای سلف چینی زرین طرح نیوبرن آبی (1 پارچه)
سینی مای سلف چینی زرین طرح نیوبرن آبی (1 پارچه)
%13113,000
98,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
ناموجود
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
%8930,500
854,000تومان
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
ناموجود
بشقاب غذاخوری چینی زرین طرح میدنایت (6 پارچه)
بشقاب غذاخوری چینی زرین طرح میدنایت (6 پارچه)
595,000تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
%62,663,500
2,503,600تومان
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
%62,675,500
2,514,900تومان
%13 ماگ استیم چینی زرین
ماگ استیم چینی زرین
%1363,000
54,500تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (98 پارچه)
%65,116,000
4,809,000تومان
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (98 پارچه)
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (98 پارچه)
%62,940,500
2,764,000تومان
مشاهده همه
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا رادیانس (102 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا رادیانس (102 پارچه)
2,289,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلودیا رادیانس (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلودیا رادیانس (28 پارچه)
730,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سورن (30 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سورن (30 پارچه)
%8833,500
765,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سورن (97 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سورن (97 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رزفلاور پلاتینی الیسه (97 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رزفلاور پلاتینی الیسه (97 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری رزفلاور پلاتینی الیسه (30 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری رزفلاور پلاتینی الیسه (30 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
ناموجود
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
%8930,500
854,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی پلاتینی (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی پلاتینی (28 پارچه)
535,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال نقره ای (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال نقره ای (108 پارچه)
%82,703,000
2,480,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال طلایی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال طلایی (108 پارچه)
%82,703,000
2,480,000تومان
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک میکی موس ایتالیااف (6 پارچه)
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک میکی موس ایتالیااف (6 پارچه)
ناموجود
مشاهده همه
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح پالرمو (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%62,816,500
2,647,500تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح ونیز (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%62,790,000
2,622,600تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%63,012,500
2,831,700تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%64,914,500
4,619,600تومان
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
%62,663,500
2,503,600تومان
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
ناموجود
%6 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
%62,675,500
2,514,900تومان
مشاهده همه
%6 تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 26)
تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 26)
%6341,000
320,500تومان
%6 روستر (بوقلمون پز) بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
روستر (بوقلمون پز) بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
%6567,000
532,900تومان
%6 شیرجوش گرانیتی کاندید (سایز 14)
شیرجوش گرانیتی کاندید (سایز 14)
%6137,000
128,700تومان
%6 تابه دودسته بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
تابه دودسته بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
%6429,000
403,200تومان
%6 تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 32)
تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 32)
%6472,000
443,600تومان
%6 تابه گریل گرانیتی کاندید
تابه گریل گرانیتی کاندید
%6315,000
296,100تومان
%6 تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 20)
تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 20)
%6164,000
154,100تومان
%6 تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 24)
تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 24)
%6226,000
212,400تومان
%6 تابه دوبل گرانیتی کاندید (سایز 34)
تابه دوبل گرانیتی کاندید (سایز 34)
%6585,000
549,900تومان
%6 تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
%6437,000
410,700تومان
%6 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 32)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 32)
%6624,000
586,500تومان
%6 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
%6472,000
443,600تومان
مشاهده همه
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
برندها
تازه ترین مطالب مشاهده خبرهای بیشتر
خرید جهیزیه انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
شنبه 27 اردیبهشت 1399
خرید جهیزیه انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
سه شنبه 13 اسفند 1398
اخبار شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
یکشنبه 13 بهمن 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه 1 آبان 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
یکشنبه 28 مهر 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه کباب بناب
آموزش طرز تهیه کباب بناب
چهارشنبه 24 مهر 1398
اخبار چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما