جدیدترین کالاها
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله هدیه طلایی (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله هدیه طلایی (۱۳ پارچه)
449,000391,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری او آسیس صورتی (۲۹ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری او آسیس صورتی (۲۹ پارچه)
566,500515,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل او آسیس صورتی (۱۰۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل او آسیس صورتی (۱۰۳ پارچه)
1,863,5001,693,000تومان
%13 قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (۱۲ پارچه)
قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (۱۲ پارچه)
302,500263,500تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
3,208,5002,790,000تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۵۷ پارچه)
1,407,5001,224,000تومان
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۲ پارچه)
55,00048,000تومان
%13 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
58,00050,500تومان
%13 ملاقه سس ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
78,00068,000تومان
%13 ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
99,00086,500تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری او آسیس صورتی (۲۹ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری او آسیس صورتی (۲۹ پارچه)
566,500515,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل او آسیس صورتی (۱۰۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل او آسیس صورتی (۱۰۳ پارچه)
1,863,5001,693,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره چای خوری اسپاتی آبی (۱۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره چای خوری اسپاتی آبی (۱۲ پارچه)
145,000126,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره چای خوری اسپاتی قرمز (۱۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره چای خوری اسپاتی قرمز (۱۲ پارچه)
145,000126,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سفید وینچی الیسه (۳۰ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سفید وینچی الیسه (۳۰ پارچه)
632,000575,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل سفید وینچی الیسه (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل سفید وینچی الیسه (۹۷ پارچه)
1,471,5001,337,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ساکورا آبی (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ساکورا آبی (۱۳ پارچه)
304,000264,500تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری اسپاتی قرمز (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری اسپاتی قرمز (۲۸ پارچه)
407,500تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری اسپاتی آبی (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری اسپاتی آبی (۲۸ پارچه)
367,000334,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری فرانسیس صورتی (۲۹ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری فرانسیس صورتی (۲۹ پارچه)
566,500515,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
%13 قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (۱۲ پارچه)
قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (۱۲ پارچه)
302,500263,500تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
3,208,5002,790,000تومان
%13 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۵۷ پارچه)
1,407,5001,224,000تومان
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۲ پارچه)
55,00048,000تومان
%13 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
58,00050,500تومان
%13 ملاقه سس ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
78,00068,000تومان
%13 ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
99,00086,500تومان
%13 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
89,50078,000تومان
%13 کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۱ پارچه)
50,50044,000تومان
%13 قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (۶ پارچه)
87,50076,500تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
%18 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
623,000508,000تومان
%19 سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
388,000316,000تومان
%19 قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
321,000261,000تومان
%18 سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
423,000345,000تومان
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
%19 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
348,000283,000تومان
%19 سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
309,000251,000تومان
%18 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
635,000518,000تومان
%19 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
571,000465,000تومان
%19 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
657,000535,000تومان
آدرس دفتر و نمایشگاه فروشگاه هوم دیش