جدیدترین محصولات
مشاهده همه
فنجان لاته چینی زرین سفید (250 سی‌سی)
فنجان لاته چینی زرین سفید (250 سی‌سی)
41,500تومان
پیاله چینی زرین سفید (سایز 14)
پیاله چینی زرین سفید (سایز 14)
30,200تومان
پیاله چینی زرین سفید (سایز 12)
پیاله چینی زرین سفید (سایز 12)
29,200تومان
پیاله چینی زرین سفید (سایز 10)
پیاله چینی زرین سفید (سایز 10)
20,300تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری هانیکام (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری هانیکام (35 پارچه)
%82,125,500
1,950,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل هانیکام (81 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل هانیکام (81 پارچه)
%84,905,000
4,500,000تومان
بشقاب گود خورش خوری چینی زرین سفید (سایز 23)
بشقاب گود خورش خوری چینی زرین سفید (سایز 23)
31,000تومان
بشقاب تخت غذاخوری بزرگ چینی زرین سفید (سایز 27)
بشقاب تخت غذاخوری بزرگ چینی زرین سفید (سایز 27)
30,100تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری دلسا (29 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری دلسا (29 پارچه)
%81,504,000
1,380,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلارا (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلارا (28 پارچه)
%81,318,500
1,210,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ادلین توسی (27 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ادلین توسی (27 پارچه)
%81,449,500
1,330,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ادلین توسی (73 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ادلین توسی (73 پارچه)
%83,727,500
3,420,000تومان
مشاهده همه
%6 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح برلین استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح برلین استیل براق (30 پارچه)
%61,349,000
1,268,000تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح امپریال استیل براق (136 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح امپریال استیل براق (136 پارچه)
%611,197,999
10,526,100تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (30 پارچه)
%61,401,000
1,316,900تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (30 پارچه)
%61,399,000
1,315,000تومان
%6 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (30 پارچه)
%61,545,000
1,452,300تومان
%6 قاشق چای خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
قاشق چای خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
%6194,000
182,300تومان
%6 قاشق مربا خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
قاشق مربا خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
%6206,000
193,600تومان
%6 ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
%6226,300
212,700تومان
%6 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
%6192,000
180,400تومان
%6 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
%6125,500
117,900تومان
%6 کارد و چنگال میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
کارد و چنگال میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
%6766,000
720,000تومان
%14 قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
%14627,000
539,200تومان
مشاهده همه
%10 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 14)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 14)
%10569,000
512,100تومان
%10 تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
%10790,000
711,000تومان
%10 ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family
%10829,000
746,100تومان
%3 سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (23 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (23 پارچه)
%37,607,000
7,378,700تومان
%10 تابه گریل چدنی نالینو مدل Daniele (سایز 34)
تابه گریل چدنی نالینو مدل Daniele (سایز 34)
%10879,000
791,100تومان
%3 سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
%34,175,000
4,049,700تومان
%10 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 10)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 10)
%10469,000
422,100تومان
%5 تابه گریل بورد هاردآنادایزد کارال (سایز 30)
تابه گریل بورد هاردآنادایزد کارال (سایز 30)
%5865,100
821,900تومان
%10 تابه تکدسته چدنی نالینو مدل Enzo (سایز 22)
تابه تکدسته چدنی نالینو مدل Enzo (سایز 22)
%10549,000
494,100تومان
%10 تابه گریل چدنی نالینو مدل Padela (سایز 26) با درب
تابه گریل چدنی نالینو مدل Padela (سایز 26) با درب
%10790,000
711,000تومان
%10 تابه بیضی چدنی نالینو مدل Angelo (سایز 34) با درب
تابه بیضی چدنی نالینو مدل Angelo (سایز 34) با درب
%10839,000
755,100تومان
%10 تابه گریل چدنی نالینو مدل Spiza (سایز 28)
تابه گریل چدنی نالینو مدل Spiza (سایز 28)
%10659,000
593,100تومان
مشاهده همه
%10 سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,950,000
1,755,000تومان
%10 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,810,000
1,629,000تومان
%10 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,990,000
1,791,000تومان
%10 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,120,000
1,908,000تومان
%10 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%101,240,000
1,116,000تومان
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
2,470,000تومان
%10 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,210,000
1,989,000تومان
%10 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,520,000
2,268,000تومان
%10 سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,830,000
2,547,000تومان
%10 سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,490,000
2,241,000تومان
%10 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,250,000
2,025,000تومان
%10 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (دسته طلایی)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (دسته طلایی)
%102,010,000
1,809,000تومان
تازه ترین مطالب مشاهده خبرهای بیشتر
خرید جهیزیه انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
شنبه 27 اردیبهشت 1399
خرید جهیزیه انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
سه شنبه 13 اسفند 1398
اخبار شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
یکشنبه 13 بهمن 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه 1 آبان 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
یکشنبه 28 مهر 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه کباب بناب
آموزش طرز تهیه کباب بناب
چهارشنبه 24 مهر 1398
اخبار چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما
لوگو کروپ ست کوچک
لوگو کارال کوچک