جدیدترین محصولات
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
ظرف پاستا چینی زرین طرح آران (1 پارچه)
ظرف پاستا چینی زرین طرح آران (1 پارچه)
149,000تومان
%14 سینی مای سلف چینی زرین طرح نیوبرن آبی (1 پارچه)
سینی مای سلف چینی زرین طرح نیوبرن آبی (1 پارچه)
%1474,000
63,500تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
ناموجود
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
%54,250,300
4,037,700تومان
بشقاب غذاخوری چینی زرین طرح میدنایت (6 پارچه)
بشقاب غذاخوری چینی زرین طرح میدنایت (6 پارچه)
595,000تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
%52,509,800
2,384,300تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
%54,240,500
4,028,400تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
%52,474,100
2,350,300تومان
%14 ماگ استیم چینی زرین
ماگ استیم چینی زرین
%1452,000
44,500تومان
%2 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (98 پارچه)
%25,120,600
5,033,500تومان
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (98 پارچه)
ناموجود
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس (98 پارچه)
%52,759,500
2,621,500تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (98 پارچه)
%54,750,500
4,512,900تومان
ماگ سوئدی کافی شاپ چینی زرین
ماگ سوئدی کافی شاپ چینی زرین
21,500تومان
ظرف مای سلف 9 خانه چینی زرین طرح سفید (3 پارچه)
ظرف مای سلف 9 خانه چینی زرین طرح سفید (3 پارچه)
107,500تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره پیاله سفید نئوکلاسیک (13 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره پیاله سفید نئوکلاسیک (13 پارچه)
ناموجود
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی پلاتینی (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی پلاتینی (28 پارچه)
%8595,000
546,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال نقره ای (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال نقره ای (108 پارچه)
2,703,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال طلایی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال طلایی (108 پارچه)
2,703,000تومان
سرویس قاب و قدح چینی زرین هگزان طرح گلستان (2 پارچه)
سرویس قاب و قدح چینی زرین هگزان طرح گلستان (2 پارچه)
ناموجود
ظرف مای سلف 7 خانه چینی زرین طرح سفید (3 پارچه)
ظرف مای سلف 7 خانه چینی زرین طرح سفید (3 پارچه)
107,500تومان
سینی مای سلف چینی زرین طرح کیتی (1 پارچه)
سینی مای سلف چینی زرین طرح کیتی (1 پارچه)
89,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره پیاله گلستان (13 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره پیاله گلستان (13 پارچه)
ناموجود
قوری استوانه بزرگ چینی زرین طرح رزفلاور (2 پارچه)
قوری استوانه بزرگ چینی زرین طرح رزفلاور (2 پارچه)
ناموجود
قوری استوانه کوچک چینی زرین طرح رزفلاور (2 پارچه)
قوری استوانه کوچک چینی زرین طرح رزفلاور (2 پارچه)
ناموجود
قوری استوانه متوسط چینی زرین طرح رزفلاور (2 پارچه)
قوری استوانه متوسط چینی زرین طرح رزفلاور (2 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک میکی موس ایتالیااف (6 پارچه)
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک میکی موس ایتالیااف (6 پارچه)
ناموجود
%6 شیرجوش گرانیتی کاندید (سایز 14)
شیرجوش گرانیتی کاندید (سایز 14)
%6124,400
116,400تومان
مشاهده همه
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سه اسلیمی (108 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سه اسلیمی (35 پارچه)
ناموجود
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی پلاتینی (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی پلاتینی (28 پارچه)
%8595,000
546,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال نقره ای (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال نقره ای (108 پارچه)
2,703,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال طلایی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ژئومتریکال طلایی (108 پارچه)
2,703,000تومان
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک میکی موس ایتالیااف (6 پارچه)
سرویس چینی زرین 1 نفره کودک میکی موس ایتالیااف (6 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل نوژان (98 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل نوژان (98 پارچه)
ناموجود
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ژئومتریکال طلایی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ژئومتریکال طلایی (35 پارچه)
%8922,000
846,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ژئومتریکال نقره ای (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ژئومتریکال نقره ای (35 پارچه)
%8922,000
846,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا (108 پارچه)
ناموجود
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی طلایی (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری اسپاتی طلایی (28 پارچه)
535,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل مونت کارلو پلاتینی (98 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل مونت کارلو پلاتینی (98 پارچه)
2,398,000تومان
مشاهده همه
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (86 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
ناموجود
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (98 پارچه)
%54,250,300
4,037,700تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح ونیز (98 پارچه)
%52,509,800
2,384,300تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (98 پارچه)
%54,240,500
4,028,400تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح پالرمو (98 پارچه)
%52,474,100
2,350,300تومان
%2 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی (98 پارچه)
%25,120,600
5,033,500تومان
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (98 پارچه)
ناموجود
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس (98 پارچه)
%52,759,500
2,621,500تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (98 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 24 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (98 پارچه)
%54,750,500
4,512,900تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (116 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (116 پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
%55,143,900
4,886,700تومان
%5 سرویس قاشق و چنگال 12 نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (57 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 12 نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (57 پارچه)
%52,191,500
2,081,900تومان
%5 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح برلین دور طلایی (2 پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح برلین دور طلایی (2 پارچه)
%585,900
81,600تومان
مشاهده همه
%6 شیرجوش گرانیتی کاندید (سایز 14)
شیرجوش گرانیتی کاندید (سایز 14)
%6124,400
116,400تومان
%6 تابه دودسته بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
تابه دودسته بیضی گرانیتی کاندید (سایز 33)
%6393,200
369,600تومان
%6 تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 32)
تابه دودسته گرانیتی کاندید (سایز 32)
%6432,400
406,500تومان
%6 تابه گریل گرانیتی کاندید
تابه گریل گرانیتی کاندید
%6287,900
271,000تومان
%6 تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 20)
تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 20)
%6149,000
140,000تومان
%6 تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 24)
تابه تکدسته گرانیتی کاندید (سایز 24)
%6206,700
193,700تومان
%6 تابه دوبل گرانیتی کاندید (سایز 34)
تابه دوبل گرانیتی کاندید (سایز 34)
%6537,100
505,100تومان
%6 تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
%6399,300
375,200تومان
%6 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 32)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 32)
%6569,600
535,300تومان
%6 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 28)
%6432,400
406,500تومان
%6 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 24)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 24)
%6347,300
325,900تومان
%6 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 20)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز 20)
%6268,300
252,000تومان
مشاهده همه
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
برندها
تازه ترین مطالب مشاهده خبرهای بیشتر
خرید جهیزیه انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
شنبه 27 اردیبهشت 1399
خرید جهیزیه انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
سه شنبه 13 اسفند 1398
اخبار شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
یکشنبه 13 بهمن 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه 1 آبان 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
یکشنبه 28 مهر 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه کباب بناب
آموزش طرز تهیه کباب بناب
چهارشنبه 24 مهر 1398
اخبار چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما