جدیدترین کالاها
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مون بلان آبی کواترو (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مون بلان آبی کواترو (۲۷ پارچه)
419,500382,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ولوت صورتی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ولوت صورتی (۲۷ پارچه)
455,500414,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ولوت صورتی (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ولوت صورتی (۹۸ پارچه)
1,427,5001,297,000تومان
%13 سرویس آبگوشت خوری زرین ۶ نفره طرح پینک رز (۶ پارچه)
سرویس آبگوشت خوری زرین ۶ نفره طرح پینک رز (۶ پارچه)
323,000281,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ردبری (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ردبری (۲۸ پارچه)
495,500451,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومانا (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومانا (۲۸ پارچه)
495,500451,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومانا (۱۰۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومانا (۱۰۲ پارچه)
1,689,5001,535,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ریوا پلاتینی (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ریوا پلاتینی (۱۳ پارچه)
390,000340,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری لورن طلایی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری لورن طلایی (۲۷ پارچه)
611,000556,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۸ پارچه)
595,000541,000تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مون بلان آبی کواترو (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مون بلان آبی کواترو (۲۷ پارچه)
419,500382,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ولوت صورتی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ولوت صورتی (۲۷ پارچه)
455,500414,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ولوت صورتی (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ولوت صورتی (۹۸ پارچه)
1,427,5001,297,000تومان
%13 سرویس آبگوشت خوری زرین ۶ نفره طرح پینک رز (۶ پارچه)
سرویس آبگوشت خوری زرین ۶ نفره طرح پینک رز (۶ پارچه)
323,000281,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ردبری (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ردبری (۲۸ پارچه)
495,500451,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومانا (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومانا (۲۸ پارچه)
495,500451,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومانا (۱۰۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومانا (۱۰۲ پارچه)
1,689,5001,535,000تومان
%13 سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ریوا پلاتینی (۱۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره پیاله ریوا پلاتینی (۱۳ پارچه)
390,000340,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری لورن طلایی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری لورن طلایی (۲۷ پارچه)
611,000556,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۸ پارچه)
595,000541,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح واریان (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح واریان (۲ پارچه)
94,00082,000تومان
%13 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
52,00045,500تومان
%13 ملاقه سس ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
99,50086,500تومان
%13 ملاقه سوپ ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
126,000109,500تومان
%13 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
121,000105,500تومان
%13 کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح واریان (۱ پارچه)
82,50072,000تومان
%13 قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
185,500161,500تومان
%13 قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
200,000174,500تومان
%13 قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
162,500141,500تومان
%13 قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح واریان (۶ پارچه)
176,000153,000تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
%18 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
623,000508,000تومان
%19 سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
388,000316,000تومان
%19 قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
321,000261,000تومان
%18 سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
423,000345,000تومان
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
%19 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
348,000283,000تومان
%19 سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
309,000251,000تومان
%18 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
635,000518,000تومان
%19 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
571,000465,000تومان
%19 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
657,000535,000تومان
آدرس دفتر و نمایشگاه فروشگاه هوم دیش