جدیدترین کالاها
%16 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۸ پارچه کمرباریک سفید (درب استیل ۲خط)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۸ پارچه کمرباریک سفید (درب استیل ۲خط)
800,000676,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل کایزر (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل کایزر (۹۷ پارچه)
1,526,0001,400,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل یاس بنفش (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل یاس بنفش (۹۷ پارچه)
1,526,0001,400,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا پلاتینی (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا پلاتینی (۹۷ پارچه)
1,526,0001,400,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سلنا صورتی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سلنا صورتی (۲۷ پارچه)
414,000380,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ژانتی صورتی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ژانتی صورتی (۱۰۸ پارچه)
1,722,0001,580,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ساحل (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ساحل (۲۷ پارچه)
337,500310,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۷ پارچه)
376,000345,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای فیروزه ای (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای فیروزه ای (۲۸ پارچه)
392,000360,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای (۲۸ پارچه)
392,000360,000تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل کایزر (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل کایزر (۹۷ پارچه)
1,526,0001,400,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل یاس بنفش (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل یاس بنفش (۹۷ پارچه)
1,526,0001,400,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا پلاتینی (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا پلاتینی (۹۷ پارچه)
1,526,0001,400,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سلنا صورتی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سلنا صورتی (۲۷ پارچه)
414,000380,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ژانتی صورتی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ژانتی صورتی (۱۰۸ پارچه)
1,722,0001,580,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ساحل (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ساحل (۲۷ پارچه)
337,500310,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری گل پامچال (۲۷ پارچه)
376,000345,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای فیروزه ای (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای فیروزه ای (۲۸ پارچه)
392,000360,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری میبد سرمه ای (۲۸ پارچه)
392,000360,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری وینچی آلبا پلاتینی (۳۰ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری وینچی آلبا پلاتینی (۳۰ پارچه)
574,000527,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
48,000تومان
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
61,000تومان
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
43,000تومان
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
51,000تومان
قاشق سوپ خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق سوپ خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
85,000تومان
کارد غذاخوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
کارد غذاخوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
125,000تومان
کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۲ پارچه)
کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۲ پارچه)
145,000تومان
قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۲ پارچه)
قاشق و چنگال ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۲ پارچه)
131,000تومان
سرویس قاشق و چنگال ۲۴ نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (۱۵۸ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۲۴ نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (۱۵۸ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
5,115,000تومان
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (۱۴۸ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح فلورانس برنزی (۱۴۸ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
4,871,000تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
%22 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
990,000770,000تومان
%22 سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
696,000541,000تومان
%22 قهوه جوش تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
قهوه جوش تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
526,000409,000تومان
سوفله مربع بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مربع بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
ناموجود
سوفله مربع متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مربع متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
ناموجود
%22 سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
734,000571,000تومان
%22 سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
734,000571,000تومان
%22 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
608,000473,000تومان
%22 سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
545,000424,000تومان
%22 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
1,003,000780,000تومان
سرویس آشپزخانه نمایش بیشتر
%16 سرویس آشپزخانه بهازکالا ۸ پارچه کمرباریک سفید (درب استیل ۲خط)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۸ پارچه کمرباریک سفید (درب استیل ۲خط)
800,000676,000تومان
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه مسی پیمانه دار (درب مسی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه مسی پیمانه دار (درب مسی)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه صورتی پیمانه دار (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه صورتی پیمانه دار (درب فلزی)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه سفید پیمانه دار (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه سفید پیمانه دار (درب فلزی)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب مشکی فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۲۳ پارچه استیل پیمانه دار (درب مشکی فلزی)
ناموجود
سرویس آشپزخانه ۱۸ پارچه بهازکالا سفید پیمانه دار (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه ۱۸ پارچه بهازکالا سفید پیمانه دار (درب فلزی)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۸ پارچه استیل پیمانه دار (درب استیل)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه صورتی (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه صورتی (درب فلزی)
ناموجود
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه سفید (درب فلزی)
سرویس آشپزخانه بهازکالا ۱۰ پارچه سفید (درب فلزی)
ناموجود
لوازم آشپزخانه نمایش بیشتر
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا سفید (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا سفید (درب استیل)
ناموجود
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
ناموجود
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط صورتی (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط صورتی (درب استیل)
ناموجود
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل طلایی)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل طلایی)
ناموجود
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل)
سطل برنج بدون پیمانه ۱۰ کیلویی بهازکالا دوخط سفید (درب استیل)
ناموجود
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت سفید (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت سفید (درب استیل)
ناموجود
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط آبی تیفانی (درب استیل)
ناموجود
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط صورتی (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط صورتی (درب استیل)
ناموجود
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل طلایی)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل طلایی)
ناموجود
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل)
سطل زباله بهازکالا پدالدار ۱۴ لیتری سایلنت دوخط سفید (درب استیل)
ناموجود
آدرس دفتر و نمایشگاه فروشگاه هوم دیش