پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز 20)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز 20)
429,000
%10
386,000 تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل زرین (102 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل زرین (102 پارچه)
3,727,500
%20
2,990,000 تومان
جدیدترین محصولات
مشاهده همه
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کوئین طلایی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کوئین طلایی (35 پارچه)
%81,635,000
1,500,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل گلدن رز (74 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل گلدن رز (74 پارچه)
%82,801,000
2,570,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری برلیانت کوئین (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری برلیانت کوئین (35 پارچه)
%81,471,500
1,350,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل فانتزیا (103 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل فانتزیا (103 پارچه)
%84,763,000
4,370,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلارا (74 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلارا (74 پارچه)
%82,550,500
2,340,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ورونا فیروزه‌ای (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ورونا فیروزه‌ای (35 پارچه)
%81,471,500
1,350,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ورونا فیروزه‌ای (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ورونا فیروزه‌ای (108 پارچه)
%85,014,000
4,600,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری برایدال طلایی (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری برایدال طلایی (28 پارچه)
%81,079,000
990,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ورونا صورتی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ورونا صورتی (108 پارچه)
%84,512,500
4,140,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ورونا صورتی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ورونا صورتی (35 پارچه)
1,635,000تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ورونا طوسی (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل ورونا طوسی (108 پارچه)
5,014,000تومان
%8 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ورونا طوسی (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ورونا طوسی (35 پارچه)
%81,635,000
1,500,000تومان
مشاهده همه
%3 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح امپریال استیل براق (136 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح امپریال استیل براق (136 پارچه)
%311,197,999
10,862,000تومان
%3 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (30 پارچه)
%31,401,000
1,358,900تومان
%3 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (30 پارچه)
%31,399,000
1,357,000تومان
%3 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (30 پارچه)
%31,545,000
1,498,600تومان
%3 قاشق چای خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
قاشق چای خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
%3194,000
188,100تومان
%3 قاشق مربا خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
قاشق مربا خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
%3206,000
199,800تومان
%3 ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
%3226,300
219,500تومان
%3 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
%3192,000
186,200تومان
%3 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح پالرمو مات (1 پارچه)
%3125,500
121,700تومان
%3 کارد و چنگال میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
کارد و چنگال میوه خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
%3766,000
743,000تومان
%10 قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
قاشق و چنگال غذاخوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (12 پارچه)
%10627,000
564,300تومان
چنگال حلزون ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
چنگال حلزون ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (1 پارچه)
102,000تومان
مشاهده همه
%15 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 14)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 14)
%15569,000
483,600تومان
%15 تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
%15790,000
671,500تومان
%15 ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family
%15829,000
704,600تومان
%3 سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (23 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (23 پارچه)
%37,607,000
7,378,700تومان
%15 تابه گریل چدنی نالینو مدل Daniele (سایز 34)
تابه گریل چدنی نالینو مدل Daniele (سایز 34)
%15879,000
747,100تومان
%3 سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
%34,175,000
4,049,700تومان
%15 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 10)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 10)
%15469,000
398,600تومان
%5 تابه گریل بورد هاردآنادایزد کارال (سایز 30)
تابه گریل بورد هاردآنادایزد کارال (سایز 30)
%5650,000
617,500تومان
%15 تابه تکدسته چدنی نالینو مدل Enzo (سایز 22)
تابه تکدسته چدنی نالینو مدل Enzo (سایز 22)
%15549,000
466,600تومان
%10 تابه گریل چدنی نالینو مدل Padela (سایز 26) با درب
تابه گریل چدنی نالینو مدل Padela (سایز 26) با درب
%10790,000
711,000تومان
%15 تابه بیضی چدنی نالینو مدل Angelo (سایز 34) با درب
تابه بیضی چدنی نالینو مدل Angelo (سایز 34) با درب
%15839,000
713,100تومان
%15 تابه گریل چدنی نالینو مدل Spiza (سایز 28)
تابه گریل چدنی نالینو مدل Spiza (سایز 28)
%15659,000
560,100تومان
مشاهده همه
%10 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,810,000
1,629,000تومان
%10 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,990,000
1,791,000تومان
%10 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,120,000
1,908,000تومان
%10 سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%101,435,000
1,291,500تومان
%10 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%101,240,000
1,116,000تومان
%10 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,470,000
2,223,000تومان
%10 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,210,000
1,989,000تومان
%10 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,520,000
2,268,000تومان
%10 سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,830,000
2,547,000تومان
%10 سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,490,000
2,241,000تومان
%10 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,250,000
2,025,000تومان
%10 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (دسته طلایی)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (دسته طلایی)
%102,010,000
1,809,000تومان
تازه ترین مطالب مشاهده خبرهای بیشتر
خرید جهیزیه انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
شنبه 27 اردیبهشت 1399
خرید جهیزیه انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
سه شنبه 13 اسفند 1398
اخبار شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
یکشنبه 13 بهمن 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه 1 آبان 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
یکشنبه 28 مهر 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه کباب بناب
آموزش طرز تهیه کباب بناب
چهارشنبه 24 مهر 1398
اخبار چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما
لوگو کروپ ست کوچک
لوگو کارال کوچک