جدیدترین کالاها
%14 قوری استوانه بزرگ چینی زرین طرح فلورانس (۲ پارچه)
قوری استوانه بزرگ چینی زرین طرح فلورانس (۲ پارچه)
60,00051,500تومان
%14 قوری استوانه متوسط چینی زرین طرح فلورانس (۲ پارچه)
قوری استوانه متوسط چینی زرین طرح فلورانس (۲ پارچه)
61,00052,500تومان
%14 قوری استوانه کوچک چینی زرین طرح فلورانس (۲ پارچه)
قوری استوانه کوچک چینی زرین طرح فلورانس (۲ پارچه)
43,00037,000تومان
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مهرگان پلاتینی (۳۰ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مهرگان پلاتینی (۳۰ پارچه)
572,000525,000تومان
%13 دیس پیتزا چینی زرین سفید (۱ پارچه)
دیس پیتزا چینی زرین سفید (۱ پارچه)
64,00055,500تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومینا طلایی (۳۵ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومینا طلایی (۳۵ پارچه)
817,500تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومینا طلایی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومینا طلایی (۱۰۸ پارچه)
2,081,500تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل مهرگان پلاتینی (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل مهرگان پلاتینی (۹۷ پارچه)
1,580,500تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ریوا طلایی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ریوا طلایی (۲۷ پارچه)
708,500تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ریوا طلایی (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ریوا طلایی (۹۸ پارچه)
2,125,500تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری پینک رز مینیاتوری (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری پینک رز مینیاتوری (۲۸ پارچه)
367,000334,000تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری وگاس اوریت (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری وگاس اوریت (۲۷ پارچه)
334,500تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%8 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مهرگان پلاتینی (۳۰ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری مهرگان پلاتینی (۳۰ پارچه)
572,000525,000تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومینا طلایی (۳۵ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رومینا طلایی (۳۵ پارچه)
817,500تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومینا طلایی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رومینا طلایی (۱۰۸ پارچه)
2,081,500تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل مهرگان پلاتینی (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل مهرگان پلاتینی (۹۷ پارچه)
1,580,500تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ریوا طلایی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری ریوا طلایی (۲۷ پارچه)
708,500تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ریوا طلایی (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ریوا طلایی (۹۸ پارچه)
2,125,500تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری پینک رز مینیاتوری (۲۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری پینک رز مینیاتوری (۲۸ پارچه)
367,000334,000تومان
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری وگاس اوریت (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری وگاس اوریت (۲۷ پارچه)
334,500تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رویال پلاتینی (۳۵ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری رویال پلاتینی (۳۵ پارچه)
921,000837,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رویال پلاتینی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل رویال پلاتینی (۱۰۸ پارچه)
2,877,5002,614,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل نارسیس طلایی (۱۰۳ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل نارسیس طلایی (۱۰۳ پارچه)
1,863,5001,693,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری نارسیس طلایی (۲۹ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری نارسیس طلایی (۲۹ پارچه)
566,500515,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
2,837,000تومان
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۵۷ پارچه)
1,265,000تومان
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۲ پارچه)
46,500تومان
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
56,500تومان
ملاقه سس ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
64,000تومان
ملاقه سوپ ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
88,500تومان
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱ پارچه)
80,000تومان
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
78,500تومان
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
103,000تومان
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق چای خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
69,000تومان
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
قاشق مربا خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۶ پارچه)
76,500تومان
کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱۲ پارچه)
کارد و چنگال میوه خوری ۶ نفره ناب استیل طرح برلین دور طلایی (۱۲ پارچه)
241,000تومان
ظروف پخت و پز نمایش بیشتر
%8 تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۸)
تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۸)
258,500237,000تومان
%9 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۳۲)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۳۲)
368,000336,000تومان
%8 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۸)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۸)
281,500258,000تومان
%8 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۴)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۴)
224,000205,000تومان
%8 قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۰)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۲۰)
172,500158,000تومان
%9 تابه دوبل گرد گرانیتی کاندید (سایز ۲۸)
تابه دوبل گرد گرانیتی کاندید (سایز ۲۸)
391,000357,000تومان
%8 قابلمه تکدسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۱۶)
قابلمه تکدسته گرانیتی کاندید مدل اوشن (سایز ۱۶)
128,500118,000تومان
%8 تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۸)
تابه دودسته گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۸)
220,500202,000تومان
%9 قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۳۲)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۳۲)
322,000294,000تومان
%8 قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۸)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۸)
239,000219,000تومان
%8 قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۴)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۴)
189,500174,000تومان
%8 قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۰)
قابلمه گرانیتی کاندید مدل پروانه (سایز ۲۰)
144,500133,000تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سرویس چایخوری تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
قهوه جوش تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی بیضی تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری متوسط تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
سوفله سوپ خوری کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
سوفله سوپ خوری کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل)
ناموجود
برندها
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما