جدیدترین کالاها
%19 سوفله مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل طلایی براق)
سوفله مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل طلایی براق)
718,000585,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ساحل (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ساحل (۹۸ پارچه)
1,362,5001,238,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل بهاران (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل بهاران (۹۷ پارچه)
1,438,5001,307,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ملانی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ملانی (۱۰۸ پارچه)
1,656,5001,505,000تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ایزابل پلاتینی (۱۰۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ایزابل پلاتینی (۱۰۲ پارچه)
1,493,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل گل پامچال (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل گل پامچال (۹۸ پارچه)
1,438,5001,307,000تومان
%12 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
2,031,0001,796,000تومان
%12 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز (۵۷ پارچه)
862,000762,000تومان
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز (۲ پارچه)
42,00036,500تومان
%12 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
21,00018,500تومان
سرویس چینی نمایش بیشتر
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ساحل (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ساحل (۹۸ پارچه)
1,362,5001,238,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل بهاران (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل بهاران (۹۷ پارچه)
1,438,5001,307,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ملانی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ملانی (۱۰۸ پارچه)
1,656,5001,505,000تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ایزابل پلاتینی (۱۰۲ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ایزابل پلاتینی (۱۰۲ پارچه)
1,493,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل گل پامچال (۹۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل گل پامچال (۹۸ پارچه)
1,438,5001,307,000تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل کایزر (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل کایزر (۹۷ پارچه)
1,602,000تومان
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل یاس بنفش (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل یاس بنفش (۹۷ پارچه)
1,722,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا پلاتینی (۹۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل آلبا پلاتینی (۹۷ پارچه)
1,602,0001,456,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سلنا صورتی (۲۷ پارچه)
سرویس چینی زرین ۶ نفره غذاخوری سلنا صورتی (۲۷ پارچه)
381,500347,000تومان
%9 سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ژانتی صورتی (۱۰۸ پارچه)
سرویس چینی زرین ۱۲ نفره کامل ژانتی صورتی (۱۰۸ پارچه)
1,896,5001,723,000تومان
قاشق و چنگال نمایش بیشتر
%12 سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
سرویس قاشق و چنگال ۱۸ نفره ناب استیل طرح ونیز (۱۱۶ پارچه) بعلاوه کنسول چوبی
2,031,0001,796,000تومان
%12 سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز (۵۷ پارچه)
سرویس قاشق و چنگال ۱۲ نفره ناب استیل طرح ونیز (۵۷ پارچه)
862,000762,000تومان
%13 قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز (۲ پارچه)
قاشق و چنگال سالاد ناب استیل طرح ونیز (۲ پارچه)
42,00036,500تومان
%12 قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
قاشق سرو خورش ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
21,00018,500تومان
%12 ملاقه سس ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
ملاقه سس ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
46,00040,500تومان
%12 ملاقه سوپ ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
ملاقه سوپ ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
59,00052,000تومان
%11 کفگیر بزرگ ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
کفگیر بزرگ ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
53,00047,000تومان
%12 کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
کفگیر سرو کیک ناب استیل طرح ونیز (۱ پارچه)
37,00032,500تومان
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق بستنی خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
48,000تومان
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
قاشق شربت خوری ۶ نفره ناب استیل طرح ونیز (۶ پارچه)
61,000تومان
ظروف سرو و پذیرایی نمایش بیشتر
%19 سوفله مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل طلایی براق)
سوفله مستطیل کوچک تک استیل مدل نگین دار (استیل طلایی براق)
718,000585,000تومان
%22 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
1,138,500885,500تومان
%22 سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سرویس چایخوری تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
800,400622,100تومان
%22 قهوه جوش تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
قهوه جوش تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
604,900470,300تومان
سوفله مربع بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مربع بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
ناموجود
سوفله مربع متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سوفله مربع متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
ناموجود
%22 سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی بیضی تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
844,100656,600تومان
%22 سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
844,100656,600تومان
%22 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
699,200543,900تومان
%22 سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
سینی مستطیل کوچک تک استیل مدل لوپ (استیل رزگلد)
626,700487,600تومان
محصولی برای نمایش وجود ندارد.
محصولی برای نمایش وجود ندارد.
آدرس دفتر و نمایشگاه فروشگاه هوم دیش