پیشنهاد شگفت انگیز
مشاهده همه
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
2,120,000
%21
1,681,000 تومان
سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال مدل آترینا (10 پارچه)
سرویس قابلمه هاردآنادایزد کارال مدل آترینا (10 پارچه)
4,550,000
%16
3,830,000 تومان
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا رادیانس (102 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل کلودیا رادیانس (102 پارچه)
5,232,000
%20
4,180,000 تومان
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
4,175,000
%20
3,360,000 تومان
تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
790,000
%20
632,500 تومان
جدیدترین محصولات
مشاهده همه
%12 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری آناهید (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری آناهید (35 پارچه)
%121,907,500
1,678,600تومان
%12 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل آناهید (108 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل آناهید (108 پارچه)
%125,232,000
4,604,100تومان
%12 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلارا گلبهی (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری کلارا گلبهی (28 پارچه)
%12931,950
820,100تومان
%12 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رز گاردن (103 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رز گاردن (103 پارچه)
%125,548,100
4,882,300تومان
%12 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری رز گاردن (29 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری رز گاردن (29 پارچه)
%121,667,700
1,467,500تومان
%12 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سافایر (81 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل سافایر (81 پارچه)
%124,305,500
3,788,800تومان
%12 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سافایر (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری سافایر (35 پارچه)
%121,722,200
1,515,500تومان
%12 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل میراندا (81 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل میراندا (81 پارچه)
%124,905,000
4,316,400تومان
%12 سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری میراندا (35 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری میراندا (35 پارچه)
%122,125,500
1,870,400تومان
%12 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل هلیا (81 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل هلیا (81 پارچه)
%125,341,000
4,700,000تومان
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ویکتوریا (28 پارچه)
سرویس چینی زرین 6 نفره غذاخوری ویکتوریا (28 پارچه)
765,000تومان
%12 سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رسپینا (98 پارچه)
سرویس چینی زرین 12 نفره کامل رسپینا (98 پارچه)
%125,831,500
5,131,700تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز دور طلایی (30 پارچه)
%102,404,000
2,163,500تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو دور طلایی (30 پارچه)
%102,077,000
1,869,200تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (30 پارچه)
%101,653,000
1,487,600تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی PVD (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس طلایی PVD (30 پارچه)
%102,404,000
2,163,500تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس دور طلایی (30 پارچه)
%102,481,000
2,232,800تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح برلین استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح برلین استیل براق (30 پارچه)
%101,349,000
1,214,100تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح امپریال استیل براق (136 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 18 نفره ناب استیل طرح امپریال استیل براق (136 پارچه)
%1011,197,999
10,078,100تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح ونیز استیل براق (30 پارچه)
%101,401,000
1,260,900تومان
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو استیل براق (30 پارچه)
1,399,000تومان
%10 سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (30 پارچه)
سرویس قاشق و چنگال 6 نفره ناب استیل طرح فلورانس استیل براق (30 پارچه)
%101,545,000
1,390,500تومان
%6 قاشق چای خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
قاشق چای خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
%6194,000
182,300تومان
%6 قاشق مربا خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
قاشق مربا خوری 6 نفره ناب استیل طرح پالرمو مات (6 پارچه)
%6206,000
193,600تومان
مشاهده همه
%15 ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Single Plus
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Single Plus
%15729,000
619,600تومان
%15 ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family Plus
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family Plus
%15949,000
806,600تومان
%15 تابه چدنی نالینو مدل Adrina (سایز 28)
تابه چدنی نالینو مدل Adrina (سایز 28)
%15929,000
789,600تومان
%15 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 24)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 24)
%151,059,000
900,100تومان
%15 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 20)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 20)
%15819,000
696,100تومان
%15 تابه گریل چدنی نالینو مدل Lorenza (سایز 28)
تابه گریل چدنی نالینو مدل Lorenza (سایز 28)
%15659,000
560,100تومان
%15 قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 14)
قابلمه چدنی نالینو مدل Feleti (سایز 14)
%15569,000
483,600تومان
%20 تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
تابه گریل چدنی نالینو مدل Teyam (سایز 24) با درب
%20790,000
632,500تومان
%15 ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family
ظرف دیزی چدنی نالینو مدل Family
%15829,000
704,600تومان
%3 سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (23 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (23 پارچه)
%37,607,000
7,375,000تومان
%15 تابه گریل چدنی نالینو مدل Daniele (سایز 34)
تابه گریل چدنی نالینو مدل Daniele (سایز 34)
%15879,000
747,100تومان
%20 سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
سرویس قابلمه تیتانیوم کاندید مدل سزار (14 پارچه)
%204,175,000
3,360,000تومان
مشاهده همه
%10 سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,950,000
1,755,000تومان
%10 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,810,000
1,629,000تومان
%10 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل الفی (استیل)
%101,990,000
1,791,000تومان
%21 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%212,120,000
1,681,000تومان
%10 سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سینی مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%101,240,000
1,116,000تومان
%10 سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله بیضی بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,475,000
2,227,500تومان
%10 سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله بیضی متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,210,000
1,989,000تومان
%10 سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله سوپ خوری بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,520,000
2,268,000تومان
%10 سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل دو خانه تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,830,000
2,547,000تومان
%10 سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل بزرگ تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,490,000
2,241,000تومان
%10 سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
سوفله مستطیل متوسط تک استیل مدل لوپ (رزگلد)
%102,250,000
2,025,000تومان
%10 سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (دسته طلایی)
سوفله سالاد خوری تک استیل مدل لوپ (دسته طلایی)
%102,010,000
1,809,000تومان
تازه ترین مطالب مشاهده خبرهای بیشتر
خرید جهیزیه انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع چنگال برای چه استفاده ای مناسب است؟
شنبه 27 اردیبهشت 1399
خرید جهیزیه انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
انواع کارد برای چه استفاده ای مناسب است؟
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
آموزش طرز تهیه پرده پلو با محصولات کاندید
سه شنبه 13 اسفند 1398
اخبار شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
شرکت در فستیوال 98 چینی زرین ایران
یکشنبه 13 بهمن 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
آموزش طرز تهیه سبزی پلو با ماهی
چهارشنبه 1 آبان 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
آموزش طرز تهیه پیاز سوخاری
یکشنبه 28 مهر 1398
آموزش آشپزی آموزش طرز تهیه کباب بناب
آموزش طرز تهیه کباب بناب
چهارشنبه 24 مهر 1398
اخبار چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
چینی زرین ایران، برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1398
سه شنبه 23 مهر 1398
فروشگاه هوم دیش - مرکز خرید لیدوما
لوگو کروپ ست کوچک
لوگو کارال کوچک