شیوه‌های ارسال

شیوه‌های ارسال فروشگاه هوم دیش:

 • شهر تهران:
  • ارسال شهر تهران کمتر از 800 هزار:

ارسال عادی سفارش‌های کمتر از 800 هزار تومان برای شهر تهران با هزینه ثابت 35,000 تومان درب منزل تحویل می‌شود. ارسال این نوع سفارش‌ها وابسته به زمان تأمین، بسته‌بندی و ارسال منطقه مورد نظر، بین 1 تا نهایت 7 روز کاری زمان می‌برد. البته این زمان حدودی بوده و اکثر سفارش‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن ارسال خواهد شد.

 

  • ارسال شهر تهران بیشتر از 800 هزار:

ارسال عادی سفارش‌های بیش از 800 هزار تومان برای شهر تهران بصورت رایگان درب منزل تحویل می‌شود. ارسال این نوع سفارش‌ها وابسته به زمان تأمین، بسته‌بندی و ارسال منطقه مورد نظر، بین 1 تا نهایت 7 روز کاری زمان می‌برد. البته این زمان حدودی بوده و اکثر سفارش‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن ارسال خواهد شد.

 

  • ارسال فوری شهر تهران – کمتر از 10 کیلوگرم:

ارسال فوری هوم دیش با هزینه ثابت 45,000 تومان و توسط پیک فروشگاه یا پیک‌های مطمئن اینترنتی دیگر انجام می‌شود. زمان ارسال این نوع سفارش بین ساعات 10 صبح تا 10 شب خواهد بود. هر زمان که سفارش شما روی سایت هوم دیش ثبت شود حداکثر تا 10 ساعت کاری بعد از ثبت، ارسال خواهد شد. در صورت عدم ارسال در زمان مورد نظر ضمن هماهنگی با مشتری هزینه به صورت ارسال عادی محاسبه شده و الباقی یا کل هزینه وابسته به مبلغ سفارش، به مشتری عودت داده خواهد شد.

 

  • ارسال فوری شهر تهران – بیش از 10 کیلوگرم:

ارسال فوری هوم دیش با هزینه ثابت 70,000 تومان و توسط پیک فروشگاه یا پیک‌های مطمئن اینترنتی دیگر انجام می‌شود. زمان ارسال این نوع سفارش بین ساعات 10 صبح تا 10 شب خواهد بود. هر زمان که سفارش شما روی سایت هوم دیش ثبت شود حداکثر تا 10 ساعت کاری بعد از ثبت، ارسال خواهد شد. این نوع ارسال با توجه به وزن بیشتر از 10 کیلوگرم توسط پیک مخصوص ارسال خواهد. در صورت عدم ارسال در زمان مورد نظر ضمن هماهنگی با مشتری هزینه به صورت ارسال عادی محاسبه شده و الباقی یا کل هزینه وابسته به مبلغ سفارش، به مشتری عودت داده خواهد شد.

 

 • خارج از تهران:
  • ارسال خارج از تهران کمتر از 800 هزار – کمتر از 10 کیلو:

ارسال سفارش‌های کمتر از 800 هزار تومان برای خارج از شهر تهران توسط شرکت پست با هزینه ثابت 38,000 تومان، درب منزل تحویل می‌شود. ارسال این نوع سفارش‌ها وابسته به زمان تأمین، بسته‌بندی و ارسال پست، بین 1 تا 14 روز کاری زمان می‌برد.

 

  • ارسال خارج از تهران کمتر از 800 هزار – بیشتر از 10 کیلو:

ارسال سفارش‌های کمتر از 800 هزار تومان و وزن بیش از 10 کیلوگرم بوسیله باربری برای خارج از شهر تهران با هزینه ثابت 30,000 تومان بعلاوه هزینه ارسال باربری که در مقصد دریافت خواهد شد. این نوع از سفارش‌ها بخاطر وزن زیاد با باربری ارسال می‌شود. ارسال با باربری برای سفارش‌های سنگین بصرفه، سریع و مطمئن است. کلیه ارسال‌های باربری بیمه شده و در صورت شکست جبران خسارت خواهد شد. برای تحویل این نوع از ارسال، به دو صورت میتوانید عمل کنید. تحویل در محل تخلیه بار یا دریافت درب منزل با هماهنگی و هزینه اضافی برای تحویل درب منزل. ارسال این نوع سفارش‌ها وابسته به زمان تأمین، بسته‌بندی و ارسال باربری، بین 1 تا 14 روز کاری زمان می‌برد.

 

  • ارسال خارج از تهران بیشتر از 800 هزار – کمتر از 10 کیلو:

ارسال سفارش‌های بیش از 800 هزار تومان برای خارج از شهر تهران بصورت رایگان توسط پست، درب منزل تحویل می‌شود. ارسال این نوع سفارش‌ها وابسته به زمان تأمین، بسته‌بندی و ارسال پست، بین 1 تا 14 روز کاری زمان می‌برد.

 

  • ارسال خارج از تهران بیشتر از 800 هزار – بیشتر از 10 کیلو:

ارسال سفارش‌های بیش از 800 هزار تومان و وزن بیش از 10 کیلوگرم بوسیله باربری برای خارج از شهر تهران بدون هزینه شهری و تنها هزینه ارسال باربری که در مقصد دریافت خواهد شد. این نوع از سفارش‌ها بخاطر وزن زیاد با باربری ارسال می‌شود. ارسال با باربری برای سفارش‌های سنگین بصرفه، سریع و مطمئن است. کلیه ارسال‌های باربری بیمه شده و در صورت شکست جبران خسارت خواهد شد. برای تحویل این نوع از ارسال، به دو صورت میتوانید عمل کنید. تحویل در محل تخلیه بار یا دریافت درب منزل با هماهنگی و هزینه اضافی برای تحویل درب منزل. ارسال این نوع سفارش‌ها وابسته به زمان تأمین، بسته‌بندی و ارسال باربری، بین 1 تا 14 روز کاری زمان می‌برد.

 

آخرین بروزرسانی: 8 شهریور 1401