دسته بندی محصولات

– هیچگاه ظروف گرانیتی راخالی روی شعله گاز قرار ندهید.
– شعله گاز متناسب با سایز ظرف و به صورت ملایم و متوسط باشد.
– به این ظروف شوک حرارتی ندهید. مثلاً ظرف داغ را یکباره زیر آب سرد نگیرید.
– به سطح پوشش گرانیتی با قاشق و ابزار آشپزی ضربه نزنید.
– ظروف گرانیتی را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
– از مواد شوینده قوی حامل کلورین بالا استفاده نکنید.
– در صورت ته گرفتن غذا از سیم ظرف شویی جهت تمیز کردن استفاده نکنید کافیست آن را برای مدتی در آب و کف قرار دهید و سپس با یک اسفنج آن را تمیز نمایید.
– همیشه پیش از قرار دادن ظرف در کابینت از تمیزی و خشک بودن آن مطمئن شوید.

آنلاین