دسته بندی محصولات

توصیه می گردد که پوشش های تفلونی و گرانیتی قبل از استفاده مورد عملیات seasoning یا آماده سازی قرار گیرند.
برای seasoning ابتدا مقدار کمی روغن آشپزی را رو سطح ظرف مالیده و پس از چند دقیقه ظرف را توسط یک اسفنج نرم و با کمک مواد شوینده شسته و خشک نمایید.
در صورت استفاده از ماشین ظرفشویی (البته با در نظر گفتن شرط فوق الذکر) عملیات seasoning می بایست هر چند وقت یکبار انجام شود. اما اگر از ماشین ظرفشویی استفاده نمی کنید، دیگر نیازی به seasoning مجدد نخواهید داشت.

آنلاین