دسته بندی محصولات

در گذشته در سراسر دنیا برای تولید ظروف در رنگهای مختلف از رنگ های مایع و پودری برای پوشش ظروف و رنگین کردن سطح بیرونی آن استفاده می شد. این پوشش ها هم اکنون در سراسر دنیا به دلایل ذیل منسوخ شده اند:
۱- لکه پذیری در اثر تماس مواد غذایی
۲- سیاه شدن در اثر تماس با شعله گاز
۳- مقاومت پایینی در برابر حرارت

در ایران به دلیل سهولت تامین این مواد و قیمت پایین و روش آسان پوشش دهی ظروف با این مواد بسیاری از تولید کنندگان این ظروف همچنان از این پوشش ها استفاده می کنند.
در حال حاضر تمامی شرکتهای تولید کننده معتبر خارجی به جای پوشش های پودری از پوشش های سیلیکونی بهداشتی food grade جهت پوشش سطح بیرونی ظروف آشپزی استفاده می کنند.
خوشبختانه کاندید با تکیه بر تکنولوژی روز جهانی و با کمک متخصصین تمامی محصولات خود را در رنگهای مختلف توسط پوشش های سیلیکونی بهداشتی تولید می نماید.

آنلاین