دسته بندی محصولات

جهت افزایش طول عمر محصولات با پوشش های مختلف توجه به روش استفاده و نگهداری ظروف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
– پیش از استفاده، تمامی نکات ایمنی را به طور کامل و با دقت مطالعه کنید.
کاندید برای یکایک محصولات تولیدی خود با توجه به نوع پوشش آن دستورالعمل های جداگانه ای به همراه جعبه در بسته بندی آنها قرار داده است.

آنلاین